SAZEBNÍK poplatků za úkony prováděné správou MORAVAN, SBD platný od 1. 7. 2014

 1. Poplatky za úkony z podnětu a zájmu členů SBD
 2. Vyřízení žádosti k výměně družstevního bytu mezi členy MORAVANU

     Každá strana        500,- +  105,- =     605,-Kč

 

 1. Vyřízení žádosti k převodu družstevního podílu (PDP):
 2. Mezi příbuznými v řadě přímé (manželé, děti, sourozenci)                                         500,- +   105,- =    605,-Kč      
 3. Na jiné uživatele                                                                                        byt 4+1 a 3+1    5.000,- + 1.050,- = 6.050,-Kč                                                                                                       byt 2+1                4.000,- +  840,- = 4.840,-Kč

                                                                                                                byt 1+1                3.000,- +  630,- = 3.630,-Kč

                                                                                                               byt garsonka       2.000,- +  420,- = 2.420,-Kč

 1. Na jiné uživatele, kdy neuplynula u převádějícího člena doba

nejméně jednoho roku od nabytí družstevního podílu                                        10.000,- + 2.100,- = 12.100,-Kč

 

 1. Vyřízení žádosti uživatele k přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu
 2. Mezi příbuznými v řadě přímé (manželé, děti, sourozenci)                                                        bez popl.
 3. Na jiné uživatele                                  opakovaně každý i započatý rok  byt 4+1 a 3+1       2.500,- + 525,- = 3.025,-Kč

                                                                                                               byt 2+1                 2.000,- + 420,- = 2.420,-Kč

                                                                                                               byt 1+1                 1.500,- + 315,- = 1.815,-Kč

                                                                                                               byt garsonka       1.000,- + 210,- = 1.210,-Kč

 

 1. Vyřízení žádosti k převodu bytu do osobního vlastnictví dle zákona č.72/94 Sb. o vlastnictví bytů:
 2. Vyřízení žádosti u bytu bez garáže 5.000,- (včetně DPH v aktuální výši)
 3. Vyřízení žádosti u bytu s garáží  6.000,- (včetně DPH v aktuální výši)

 

 1. Převod bytu do vlastnictví (není splacen inv. úvěr) poplatek za mimořádnou splátku anuity 500,- Kč
 1. Manipulační poplatky
 2. Vyřízení žádosti uživatele bytu k provedení stavebních úprav
 3. Podléhající ohlašovací povinnosti (byt. jádro a pod.)                                                     300,- +   63,- = 363,-Kč
 4. Podléhající stavebnímu povolení                                                                                     500,- + 105,- = 605,-Kč

 

 1. Vystavení potvrzení nebo duplikátů dokladů pro jiné orgány na žádost uživatele bytu    100,- +   21,- = 121,-Kč

 

 

 1. Sankční poplatky
 2. Provedení stavebních úprav v bytě, podléhajících ohlašovací povinnosti,

bez souhlasu MORAVANU                                                                                       1.000,- + 210,- = 1.210,-Kč

 1. Neoprávněné přenechání bytu nebo jeho části do podnájmu bez souhlasu

MORAVANU (dočasné užívání)                                                                              2.500,- + 525,- = 3.025,-Kč

 1.   Neprovádění úklidu společných částí domu (malý a velký úklid)

dle rozhodnutí příslušné samosprávy