Představenstvo
předseda představenstva – Mgr. Jana Žaludová
místopředseda představenstva – Ing. Zdeňka Nečesánková
člen představenstva – Ivana Filípková

Kontrolní komise
předseda – Ing. Ivan Klučka
člen – Jiří Ryba
člen – Robert Veverka