Představenstvo
předseda představenstva – Mgr. Jana Žaludová
místopředseda představenstva – Ing. Zdeňka Nečesánková
člen představenstva – Jiří Ryba
člen představenstva – Petr Kopka
člen představenstva – Marta Maradová

Kontrolní komise
předseda – Ing. Ivan Klučka
člen – Ing. Zuzana Nedvědová
člen – Zdeněk Solařík